Ymatch

CAO wijzigingen 2023

Werkgevers moeten ieder jaar rekening houden met nieuwe wetten. Dit is belangrijk om je bedrijf stabiel te houden. Zeker als je personeel in dienst hebt is het rondom de jaarwisseling weer opletten. Veel nieuwe wetten gaan in op 1 januari. Wij helpen je hier graag mee en geven HR-advies voor uw interne personeel of externe inleen.

1. Stijging minimumloon 2023

Vanwege de inflatie is er een extra stijging van het wettelijk minimumloon. Op 1 januari 2023 zal het minimumloon direct met 10,15 procent omhoog gaan.
Werknemers van 21 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand. Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.

 

2. CAO-Stijgingen in lonen

De cao-lonen gaan flink stijgen in 2023. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk goed wat er in de cao voor je bedrijf staat. Als uitlener van personeel moeten wij deze loonstijgingen volgen en doorberekenen. Informeer en laat je goed adviseren door één van onze accountmanagers. 

 

3. Tijdelijke uitbreiding WKR 2023

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.Hiermee worden de kosten voor werkgevers iets gecompenseerd. Je kunt werknemers daardoor in 2023 meer cadeau’s, werkmiddelen en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen.

 

4. Hogere thuiswerkvergoeding 2023

Sinds 2022 mag je werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die ze maken bij thuiswerken. Per 1 januari 2023 stijgt dit bedrag van 2 euro naar 2,13 euro per dag. Over deze vergoeding hoef je dus geen loonbelasting te betalen. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2,13 euro belastingvrij geven. Als je een hogere vergoeding betaalt, moet je over het meerdere wel belasting afdragen.

 

5. Reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer

Ook de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen wordt aangepast. Deze vergoeding stond heel lang vast op 19 cent per kilometer. Dit wordt 21 cent per kilometer vanaf 1 januari 2023. Je mag als werkgever zelf bepalen of je een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog die is. Alleen als er al afspraken over zijn gemaakt in een cao ben je verplicht die toe te passen.

Vanaf 2024 mag je 22 cent per kilometer onbelast vergoeden. De reden voor de stijging is vooral de oplopende benzineprijs. Met de verhoogde vergoeding kun je werknemers beter tegemoet komen in de kosten.

De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken. Pas de tarieven dus aan in je administratie en informeer je werknemers over de wijziging.

 

6. Lagere bijdrage ZVW 2023

De Zorg­verzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit. Dat levert een mooi voordeeltje op voor werkgevers. De bijdrage ZVW daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent. Hierdoor betaal je minder premie per werknemer.

 

7. Pensioenleeftijd verder omhoog

Vanaf 1 januari 2023 schuift de pensioenleeftijd op naar 66 jaar en 10 maanden. Iedereen die na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 is geboren, in 2023 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 

8. Minder loonheffingen en meer arbeidskorting

De loonheffingen worden elk jaar opnieuw geïndexeerd. In 2023 zal de eerste belastingschijf met 0,14% zakken en zal de arbeidskorting omhoog gaan. Per saldo zullen werknemers iets meer overhouden onderaan de loonstrook.

 

9. Daling zelfstandigenaftrek 2023 (ZZP-ers)

Ondernemers kunnen steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost voor ondernemers daalt sneller dan eerder werd aangekondigd. In 2023 kun je maximaal 5.030 euro zelfstandigenaftrek krijgen. De komende jaren zal de zelfstandigenaftrek blijven dalen. In 2026 krijg je maximaal 1.200 euro aftrek en in 2027 nog maar 900 euro. Zo wil de overheid het voor zzp’ers aantrekkelijker maken in loondienst te gaan.

 

10. Meer STAP-budget 2023

Het STAP-budget voor scholing wordt uitgebreid. Het kabinet zal jaarlijks 125 miljoen euro investeren in deze subsidie voor onderwijs. Zo komt er meer ruimte voor werknemers om zich verder te ontwikkelen of om te scholen.

Naar verwachting kun je ook in 2023 maximaal 1.000 euro per persoon, per jaar aanvragen voor opleidingen en trainingen. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op maandag 2 januari om 10:00 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de vraag was enorm tijdens de eerdere aanvraagperiodes.

Typ een zoekterm in en druk op enter

Opvallend CV