Ymatch

Arbeidsmarkt op de schop

De arbeidsmarkt gaat op de schop: nulurencontracten verdwijnen en ZZP’ers worden verplicht verzekerd. Wat betekent dit voor werkgevers, werknemers en ZZP’ers? Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen en de gevolgen ervan:

Voor werkgevers:

  • Nulurencontracten verdwijnen: werkgevers kunnen niet langer werknemers in dienst hebben op basis van een nulurencontract. In plaats daarvan moeten zij werknemers een vaste arbeidsomvang aanbieden, gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de afgelopen periode heeft gewerkt.
  • Transitievergoeding vanaf dag 1: werkgevers moeten vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding betalen aan werknemers die ontslagen worden of bij het aflopen van een tijdelijk contract. Dit kan hogere kosten met zich meebrengen voor werkgevers.
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers: werkgevers die ZZP’ers inhuren moeten erop toezien dat zij verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Dit kan extra administratieve lasten met zich meebrengen voor werkgevers.

Voor werknemers:

  • Vaste arbeidsomvang: werknemers hebben vanaf nu recht op een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat zij in de afgelopen periode hebben gewerkt. Dit kan meer zekerheid bieden voor werknemers.
  • Transitievergoeding: werknemers hebben vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij ontslag of bij het aflopen van een tijdelijk contract. Dit kan financiële zekerheid bieden voor werknemers.

Voor ZZP’ers:

  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering: ZZP’ers zijn voortaan verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit kan extra kosten met zich meebrengen voor ZZP’ers.
  • Toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekering: doordat ZZP’ers verplicht zijn om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, wordt het voor hen makkelijker om toegang te krijgen tot deze verzekering.

Conclusie:

De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben zowel voordelen als nadelen voor werkgevers, werknemers en ZZP’ers. Werkgevers moeten zich aanpassen aan de nieuwe regels rondom nulurencontracten en transitievergoedingen, terwijl werknemers meer zekerheid krijgen over hun arbeidsomvang en financiële situatie bij ontslag. ZZP’ers krijgen verplichte toegang tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar moeten hier wel extra kosten voor maken. Het is belangrijk dat werkgevers, werknemers en ZZP’ers zich goed informeren over de veranderingen en de gevolgen ervan, zodat zij hierop kunnen anticiperen.

Bron: Nu.nl (5-4-2023)

Typ een zoekterm in en druk op enter